Öva ht 2020

Möjliga sånger framåt hösten kommer att vara:

Andeliga sånger: II Agnus Dei
Andeliga sånger: III Domine
April is in my mistress face (T Morley)
Count Basie  (Arr: U Svensson)
Dryckesvisa ( F Berwald)
Drömmar (O Olsson)
Ett bondbröllop  1-4 (A Söderman)
Gud är vår tillflykt  (D Wikander)
Hej, dunkom (trad sv / V Svedbom)
Kvällen stundar (trad sv Malung / G Hahn)
På fjället i sol (W Peterson-Berger)
Skålvisa (trad sv/J Rosas)
Vallåt från Älvdalen (trad Älvdalen/J Lidberg)
Zvampen  ( J Schaffer/ U Svensson)
Ångbåtssång (O Lindblad)

mm
mm

Comments are closed.