Öva 27 maj!

månd 27 maj övar vi: 
Förbered dig för repet genom att sätta dina noter
i nedanstående löpande ordning!
Om det tar 15 sek att bläddra fram nästa not,
så går det åt bara 5 minuter (3 sånger)  till att byta noter.

Vi sjunger igenom / övar på: (takterna / antal gånger / verserna)

Repordning och riktlinjer:

1
Dalmarsch (Marschen går till Tuna) (Ivar Widéen)
Dalvisa        (Om sommaren sköna)   ( Arr: H Alfvén)
Fridolins dårskap  (Jean Sibelius / E A Karlfeldt)
Juninatt      (Wilhelm Peterson-Berger/ Lermontov)
2
Morgon (Här är stigen …)  (Einar Eklöf)
Dalvisa               (Vindarna sucka ) (Arr: Otto Olsson / Oscar Fredrik)
I Kyrkan (Ett bondbröllop 2) (August Söderman)
Sjöfararen vid milan     (Selim Palmgren / Gustaf Fröding)

Fiollåt, Olle Berglund

3
Pingst    (Oskar Lindberg / Arr Yngve Sköld)
Serenad (Tallarnas barr) ( Ivar Widéen/ Erik Axel Karlfeldt) Anders Back
Domaredansen (Arr: Otto Olsson)
Kung Liljekonvalje  ( David Wikander / Gustaf Fröding)
4
Under rönn och syrén   (Herman Palm)
På fjället i sol    (Wilhelm Peterson-Berger)
Sverige        Wilhelm Stenhammar / Verner von Heidenstam)
Hej dunkom         (Arr: Vilhelm Svedbom)  (OBS! Även ev extranummer!)

Reserv: Och jungfrun hon går i ringen (Arr: Hugo Alfvén)

Ceremoni:
Hornlåt, Ulf Svensson

Sveriges flagga  ( Hugo Alfvén / K G Ossiannilsson) (INMARSCH + UTANTILL!)
Tal 1 + Tal 2 (Johan Cederlund + Ylva Thörn)
I furuskogen  ( Wilhelm Petersson-Berger)
Bordsvisa (Fåm, fåm)    (Anders Zorn)
Tal 3 Orvar Bodlund, Siljansnäs Manskör
Kullerullvisan   (trad Mockfjärd / Karl Erik Forsslund om Gustaf Anckarcrona TällbergsHolen)
Önskevisa         (Ur Ett bondbröllop) (August Söderman)

Ev X-tranummer: Hej dunkom!        (Arr: Vilhelm Svedbom)

Comments are closed.