REGLER Rep vt2021

SIMAK Regler Rep VT2021

Regler vid repetitioner inomhus för Siljansnäs Manskör ht 2021

FHM har skrivit anvisningar för körverksamheter i coronatider hösten 2020.
Siljansnäs Manskör har flera sångare i olika riskgrupper.
Därför har styrelsen beslutat om följande regler för repetitions- och konsertverksamhet för Siljansnäs Manskörs medlemmar under våren 2020.
1
Var och en skall själv kunna ha möjlighet att bedöma riskerna med att delta.
2
Varje sångare, som väljer att delta, förbinder sig att följa dessa regler.
3
Repetitionerna äger rum i Backlundsalen (Stora Salen) i Sockenstugan i S-näs.
Salen mäter 10x12m.
I pausen körs 10 min forcerad frånluftsventilation för byte av luften i lokalen. 3
4
Varje sångare får varje gång en namnmärkt plats för hela repetitionen.
Distanseringen är minst 3 m i alla riktningar.
5
Pausen som är 10 min ägnas åt en rask promenad utomhus.
6
Efter pausen återgår var och en direkt till sin tilldelade plats.
7
Särskild uppmärksamhet anbefalls vid såväl in- och utpassering som vid förflyttningar inom lokalen.
8
FÖRANMÄLAN är nödvändig för uppmärkningen av platserna!
9
Varje sångare bedömer själv om den beskrivna hanteringen av smittrisken är
rimlig och tillräcklig.

Styrelsen
gm Orvar Bodlund
körledare
Siljansnäs Manskör

 

Comments are closed.