Öva t 14 feb

Möjliga sånger söndag 2021-02-14 kl 18.00:

Dryckesvisa (F Berwald / M Pergament)
Hej dunkom (trad / V Svedbom)
Koppången (P E Moraeus)
Let it snow (/Arr: J Forsberg)                                                          (Piano)
Min plats på jorden (F Kempe-A Hansson / P Bäckman)          Piano
Nya världen op 95 Largo (A Dvorak/ W Arms Fisher)                Piano/Orgel
The secret of Christmas ( / J Clancy)
Zvampen  (L Åberg/ U Svensson)
Ångbåtssång (O Lindblad)

Comments are closed.