Öva 2:a Advent

Möjliga sånger 2020-12-07 kl 18.00:

Koppången (P Moraeus)
Let it snow (/Arr: J Forsberg)
Min plats på jorden (F Kempe-A Hansson/ P Bäckman)
Noël, nouvellet (trad fr / S Söderberg)
Nya världen op 95 Largo (A Dvorak/ W Arms Fisher)
The song of the blacksmith (trad eng / G T Holst)
Tomorrow shall be my dancing day(J Gardner/K Oldgren)
Ubi caritas (O Gjeilo)

Comments are closed.