Ö t 30 apr

Våren (Så snabbt förrinner ett år)(A Vivaldi / H Nyberg-G Widlund))
Vårsång (Hör hur västanvinden susar) (L A Lundh)
Vårsång (Våren är kommen) (E J Arrhén v Kapfelmann)
Vårvindar friska (trad / A Jahnke)
Välkommen till våren (Hulda vår) (H T Petschke)

Comments are closed.