2020-04-25 Vårsånger Äventyrsgruvan Tuna Hästberg

2020-04-25 fred   kl ??.??    Vårsånger   Äventyrsgruvan Tuna Hästberg,   Dalarnas manskörer

och

2020-04-30 månd kl 19.45   Vårsånger    Hembygdsgårdarna i Leksand,    Leksands kommun

Nästa repetition:
2019-03-02 må   17.00-18.30 Sockenstugan, Siljansnäs

VÄLKOMNA!

Vi vill bli fler sångare!
Kom och känn att du trivs!

Siljansnäs Manskör

Comments are closed.