2024-06-06 Torsd 09.00 Nationaldagen MasOlles Gammelgård, Hembygdsföreningen

2024-06-06 Torsd 09.00 MasOlles Gammelgård, Hembygdsföreningen

 

Nästa repetition:
2024-05-20 månd kl 17.00 – 18.30 Sockenstugan Siljansnäs

VÄLKOMNA!

Vi vill bli fler sångare!
Kom och känn att du trivs!

Siljansnäs Manskör

Comments are closed.