2024-06-21 Fred 18.00 Midsommarfirande, Björkberget, Hembygdsföreningen

2024-06-21 Fred 18.00 Festplatsen Björkberget Siljansnäs, Hembygdsföreningen

 

Nästa repetition:
2024-06-21 fred kl 18.00   Björkberget, Siljansnäs 

VÄLKOMNA!

Vi vill bli fler sångare!
Kom och känn att du trivs!

Siljansnäs Manskör

Comments are closed.