2021-04-30 kl. ??:?? Valborgsmässoafton


2021-04-30 fred  kl.  ??:?? Valborgsmässoafton

SIMAK Regler för repetitioner vt2021

Nästa repetition:
? 2021-04-12 må  17.00 -18.30
Sockenstugan, Siljansnäs

VÄLKOMNA!

Vi vill bli fler sångare!
Kom och känn att du trivs!

Siljansnäs Manskör

Comments are closed.