2020-04-30 kl 19.45 Vårsånger Hembygdsgårdarna LEKSAND

2020-04-30 månd kl 19.45   Vårsånger    Hembygdsgårdarna i Leksand,    Leksands kommun

 

Nästa repetition:
2019-04-27 må   17.00-18.30  Sockenstugan, S-näs
VÄL
KOMNA!

Vi vill bli fler sångare!
Kom och känn att du trivs!

Siljansnäs Manskör

Comments are closed.