2020-06-06 kl 09.00 MasOlles Gammelgård Nationaldagen, Siljansnäs Hembygdsförening


2020-08-07 fred kl 13.00 Begravning Siljansnäs Kyrka

Nästa repetition:
2020-08-24 må   17.00-18.30 Sockenstugan, S-näs
VÄL
KOMNA!

Vi vill bli fler sångare!
Kom och känn att du trivs!

Siljansnäs Manskör

Comments are closed.