2023-06-17 Lörd em Gävleborgs Sångarförbund, Sandviken

2023-06-17 lörd 10.00-24.00 Gävleborgs Sångarförbund, Sandviken

 

Nästa repetition:
2023-06-12 månd kl 17.00 – 18.30 Sockenstugan Siljansnäs

VÄLKOMNA!

Vi vill bli fler sångare!
Kom och känn att du trivs!

Siljansnäs Manskör

Comments are closed.